Babs Lenders praktijk voor dramatherapie is een praktijk gericht op eerstelijns problematiek. Er is geen verwijzing nodig om je aan te melden. Mensen met lichte tot matig-ernstige problematiek kunnen terecht in de praktijk. Een laagdrempelige praktijk.

Het is mijn missie en visie om mensen te kunnen behandelen en ondersteunen daar waar zij het nodig hebben. Afgestemd op hen en veiligheid bieden om aan de hulpvragen te kunnen werken. Een vertrouwensband opbouwen is van belang in mijn werkwijze. Op die manier kan er vanuit vertrouwen en veiligheid gewerkt worden.

Naast aandacht voor de hulpvragen, zorgen en problematieken die er zijn, geef ik ook ruimte aan de positieve kanten en kwaliteiten van de mensen die naar mijn praktijk komen. Momenten van succeservaringen creëren, zodat er een fijne basis wordt gelegd die meegenomen kan worden naar het dagelijks leven.

Wanneer er tijdens de behandeling naar voren komt dat er meer hulpverlening nodig is, dan zal in overleg verwezen worden naar de huisarts of andere hulpinstanties. Regelmatig kan er een duaal traject plaatsvinden.

Mochten hier vragen over zijn, dan kan er altijd contact op genomen worden met mij voor overleg.