Dramatherapie werkt ervarings- en procesgericht, waarbij expressie, spel en dramawerkvormen worden gebruikt om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Je hoeft niet goed of ervaren te zijn in toneelspel om met vaktherapie te starten.

Improviserend spel, bewegingsexpressie, poppenspel, maar ook gedichten en verhalen maken kunnen aanbod komen,  Dramatherapie creëert een mogelijkheid waar mensen hun realiteit kunnen laten zien, hun eigen subjectief beleefde realiteit. Het is een mooie vorm om mensen te helpen met hun hulpvragen.

Met behulp van dramatherapie (vaktherapie-drama) kunnen mensen interacties trainen binnen spelsituaties, ze kunnen kijken naar hun eigen kwesties. Ze kunnen opluchting vinden in het naar buiten brengen van hun eigen situatie, ze kunnen verhalen creëren waar ze zichzelf in herkennen. Tijdens het spel wordt een nieuwe ervaring opgedaan. Een ervaring die, weliswaar opgedaan wordt in een spelwerkelijkheid, maar kan worden meegenomen naar de wereld van alledag.  Net zoals er aspecten van de ‘echte’ werkelijkheid een plaats kunnen krijgen in het spel. Dit is het mechanisme waar ik gebruik van maak tijdens dramatherapie.

Naast gespreksvoering en toneelspel, werk ik ontzettend graag met poppetjes (opstellingen maken). Therapie in beeld brengen.

Ik voeg graag aan mijn aanbod toe oefeningen gericht op ontspanning, succeservaringen en nieuwe inzichten opdoen.

In begin 2023 ben opgeleid tot Reattach Therapeut. ReAttach is een laagdrempelige individuele therapievorm, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Klik voor meer informatie over de ReAttach methode.

Wil je meer weten over vaktherapie-drama of wil je meer informatie over wat ik voor je kan betekenen? Neem contact met mij op.