Dramatherapie is een vorm van vaktherapie waarbij expressie, spel en dramawerkvormen worden gebruikt om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling.

Improviserend spel, bewegingsexpressie, poppenspel, maar ook gedichten, verhalen, schminken en costumering kunnen daarin naar voren komen. Dramatherapie creëert een mogelijkheid waar mensen hun realiteit kunnen laten zien, hun eigen subjectief beleefde realiteit. Het is een mooie vorm om mensen te helpen met hun hulpvragen.

Met behulp van dramatherapie kunnen mensen interacties trainen binnen spelsituaties, ze kunnen kijken naar hun eigen kwesties, vanuit de distantie (bijvoorbeeld door het zien van anderen). Ze kunnen opluchting vinden in het naar buiten brengen van hun eigen situatie, ze kunnen verhalen creëren waar ze zichzelf in herkennen. Tijdens het spel wordt een nieuwe ervaring opgedaan. Een ervaring die, weliswaar opgedaan wordt in een spelwerkelijkheid, maar kan worden meegenomen naar de wereld van alledag.  Net zoals er aspecten van de ‘echte’ werkelijkheid een plaats kunnen krijgen in het spel. Dit is het mechanisme waar ik gebruik van maak tijdens dramatherapie.

Ik richt me op de begeleiding van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele gedragsproblemen waarbij ik ook begeleiding geef aan ouders en volwassenen.

Wil je meer weten over dramatherapie of wil je meer informatie over wat ik voor je kan betekenen? Neem contact met mij op.