In mijn praktijk behandel ik jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. In het leven van jongeren vinden veel veranderingen plaats op lichamelijk gebied, cognitief gebied en sociaal-emotioneel gebied. Soms lopen jongeren hierin vast en hebben ze hulp nodig. Jongeren willen niet altijd praten over hun problemen of waar ze last van hebben. Soms zijn ze zich ook nog niet bewust van wat eraan de hand is, maar voelen ze zich niet fijn.

Vaktherapie drama werkt ervaringsgericht. De nadruk ligt op doen in plaats van gesprekken voeren met elkaar. Soms maakt spel duidelijk wat de werkelijke emoties zijn. De spelsituaties en de verhalen lijken op het leven maar zijn niet echt. Dat geeft jongeren de ruimte om te ontdekken, te oefenen en zich te ontwikkelen. In spel en binnen een fijne omgeving is dat veel veiliger dan in het echt.

Je hoeft niet ervaren of goed te zijn in toneelspelen of spelsituatie spelen. Het gaat om de ervaring en de inzichten die je ermee kan ontwikkelen.

Ik kan jongeren helpen bij:

 • Rouw- en verliesverwerking
 • Gedrag- en/of ontwikkelingsstoornissen (autisme, pdd-nos, adhd, add, hechtingsproblematiek)
 • Hooggevoelig / hoogsensitiviteit
 • Angstproblemen
 • Concentratieproblemen
 • psycho-educatie
 • Pesten of gepest worden
 • Niet voor zichzelf op durven (of kunnen) komen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Laag zelfbeeld
 • Moeite met het verwoorden of uiten van gevoelens
 • Snel boos of verdrietig
 • Moeite met veranderingen
 • Lastig om vrienden te maken en deze contacten te onderhouden
 • succeservaringen opdoen
 • Een fijne en veilige plek hebben nodig hebben om je verhaal kwijt te kunnen
 • Hulpvragen rond jongeren van gescheiden ouders; Dit behandel ik wanneer de hulpvraag gericht is op het leren omgaan met deze situatie en verwerken van de alle gevoelens die hierbij komen kijken. Wanneer er sprake is van een vechtscheiding of wanneer het ouders niet lukt om op een adequate manier met elkaar om te gaan verwijs ik door naar andere organisaties. 

Mocht de hulpvraag er niet tussen staan, neem gerust contact met mij op. We kunnen telefonisch of tijdens een intakegesprek bespreken wat ik voor jouw kind kan betekenen.

Tijdens het werken met jongeren heb ik gemerkt dat ouders regelmatig vragen hebben in hoe zij hun zoon of dochter verder kunnen begeleiden en/of ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook wanneer er een diagnose bij een kind is vastgesteld hebben ouders vaak vragen over hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Je kan dan bij mij terecht voor ouderbegeleiding en psycho-educatie. Voor meer informatie klik op deze link.