Kinderen uiten zich gemakkelijker in spel. Ze kunnen vaak beter spelen over de moeilijke kanten van hun leven dan er over praten. De expressies in het toneelspel hebben overeenkomsten met het werkelijke leven. Hoe kinderen reageren en contact maken lijkt ook vaak op hoe ze in het echt zullen reageren. Soms maakt spel duidelijk wat de werkelijke emoties zijn. De spelsituaties en de verhalen lijken op het leven maar zijn niet echt. Dat geeft kinderen de ruimte om te ontdekken, te oefenen en zich te ontwikkelen. In spel is dat veel veiliger dan in het echt.

Ik kan kinderen helpen bij:

 • Rouw- en verliesverwerking
 • Gedrag- en/of ontwikkelingsstoornissen (autisme, pdd-nos, adhd, addd, hechtingsproblematiek)
 • Hooggevoelig / hoogsensitiviteit
 • Angstproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Pesten of gepest worden
 • Niet voor zichzelf op durven (of kunnen) komen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Laag zelfbeeld
 • Moeite met het verwoorden of uiten van gevoelens
 • Snel boos of verdrietig
 • verminderen van spanningen
 • Moeite met veranderingen
 • Het aanleren van sociale vaardigheden
 • Succes ervaringen opdoen
 • Een fijne en veilige plek hebben nodig hebben om je verhaal kwijt te kunnen
 • hulpvragen rondom kinderen van gescheiden ouders

Hulpvragen rondom kinderen van gescheiden ouders; Dit behandel ik wanneer de hulpvraag gericht is op het leren omgaan met deze situatie en verwerken van de alle gevoelens die hierbij komen kijken.

Wanneer er sprake is van een vechtscheiding of wanneer het ouders niet lukt om op een adequate manier met elkaar om te gaan verwijs ik door naar andere organisaties. 

Ouderbegeleiding

Tijdens het werken met kinderen heb ik gemerkt dat ouders regelmatig vragen hebben in hoe zij hun zoon of dochter verder kunnen begeleiden en/of ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook wanneer er een diagnose bij een kind is vastgesteld hebben ouders vaak vragen over hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Je kan dan bij mij terecht voor ouderbegeleiding.

We kijken samen naar de hulpvragen van jou en je kind en we gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat jullie als ouders ondersteuning kunnen bieden in de ontwikkeling van jullie kind.

In onderstaand lijstje staan een aantal hulpvragen waarvan je er wellicht één of meerdere herkent. Mocht jouw hulpvraag er niet tussen staan, neem gerust contact met mij op.

 • Hoe kunnen wij als ouders structuur bieden aan ons kind?
 • Hoe kunnen wij als ouders ons kind ondersteunen tijdens zijn/haar boze buien?
 • Hoe kunnen wij als ouders meer inzicht krijgen in wat ons kind nodig heeft?
 • Hoe kan ik als vader/moeder mezelf competent voelen ten aanzien van de opvoeding?
 • Hoe kan ik als vader/moeder meer consequent zijn tegenover mijn kind?