Dramatherapie is een speelse, actieve manier om ondersteund te worden in je ontwikkeling. Lees hier ervaringen van cliënten.

” Onze dochter ging op school alleen maar voor een 9 of een 10, voor minder deed ze het niet en zodra ze dan toch een keer een lager punt haalde zat ze de hele dag in mineur. Dat willen presteren kwam niet alleen op school tot uiting, maar ook bij haar sport. Ging een wedstrijd niet zoals ze wilde of hadden ze met het team verloren dan hadden we weer de hele dag een “gezellig” kind in huis. Ze wil altijd haar beste kant laten zien, hierdoor zat ze tegen faalangst aan. Verder was ze sociaal emotioneel ook niet sterk. Ze durfde geen nee te zeggen tegen vriendinnen, bang dat ze haar dan niet meer leuk zouden vinden. Dit alles bij elkaar genomen zijn wij in overleg met haar leerkracht gestart met therapie. We kwamen al snel bij Babs terecht. Samen met Babs zijn we gaan zoeken naar wat voor haar werkte, wat ze kon doen om een teleurstelling makkelijker achter zich te laten. Verder kreeg ze door middel van drama handvatten mee om nee te durven zeggen. Zo leerde ze voor zichzelf opkomen, zonder een ander daarmee te kwetsen.  Al na een paar weken merkten we dat ze veerkrachtiger werd. Ging een wedstrijd een keer niet zoals ze verwacht had dan zat ze niet meer de hele dag in mineur, maar een paar minuten en dan kon ze zich weer herpakken. Ook op school merkten we verschil, ze zei vaker nee als ze ergens geen zin in had en ze durft nu ook af en toe naar de leerkracht te stappen als er iets is. Onze dochter zal altijd een gevoelig kind blijven die veranderingen en teleurstellingen moeilijk vind, maar ze weet nu steeds beter hoe ze hiermee om kan gaan en dat is super.”

M. Reijs